Ungdom- och segelbåtssektionerna

Ungdomssektionen och Segelbåtssektionen är sammanslagna tillsvidare.

Här kommer programmet för 2019 att presenteras

     Ungdom/segelbåt Facebookgrupp