Ungdom- och segelbåtssektionerna

Ungdomssektionen och Segelbåtssektionen är sammanslagna tillsvidare.

Kontaktperson Peter Loboda, 070-767 89 00

     Ungdom/segelbåt Facebookgrupp