Aktuella arbeten att göra på och kring Maskinhallen Hösten 2019

23 okt. 2019

Utvändiga arbeten
Dra om vattenförsörjning via maskinhallen
Klargöra var gråvattenreningen ska placeras
Dra avloppsrör till plats för gråvattenreningen
Bygga ramplångsidan med betongelementen
Fyllning av rampen
Fyllning/avgrusning mellan maskinhall o mastskjul
Flytt av landcontainern
Flytt av avloppstankarna inkl ihopkoppling av dem.
Anslutning av sugledningar till avloppstankarna
Flytt av septicpumpen inkl anslutning till båtmajan
Anslutning av septicpumpen till avloppstankarna

Invändiga arbeten
Färdigställande av köksinredning
Läggning golvmatta i wc-rum
Montering dörrkarmar o dörrfoder
Färdigställning av golvsockel
Färdigställning av trappkupan och trappan
Läggning hålkälsockel i garageentre’n
Färdigställning av spånskivegolv på loftet
Läggning hålkälsockel i traktorgaraget
Tätskikt i Wc-dusch
Plattsättning i Wc-dusch
Komplettering Vs i Wc,n och Wc-dusch
Komplettering El i Wc,n och Wc-dusch Inköp och montering av Trinette, Kyl och Micro