Sjösättningar 2019 avslutade

De officiella sjösättningarna är avslutade för i år.
Om du vill ha hjälp med torr- eller sjösättning nu, skall du kontakta vår varvsmästare.
Detsamma gäller om du av annan anledning vill få båten lyft ur sjön med hjälp av vår stationära kran. (Max 8 ton)
Varvsmästare Hans Juhlin, 0173-31239.   070-5703677