Torrsättningar 2019

Torrsättningar 2019
• Pärm för bokning finns i värmestugan vid varvet.
Under tiden 3 september 2019 till den 2 oktober 2019 kan bokning ske direkt till
kansliet på tisdagar mellan kl. 10.00 – 12.00 på tel. 0173-31160.
• För upptagning den 23 oktober 2019 kan du även boka direkt hos Lennart
Herdin 070-3364811.
• Båtägare skall anmäla ankomst till varvspersonal senast 2 timmar före bokad tid.
• 2 personer skall deltaga.
• Ev. återbud, måste anmälas till varvet lördag morgon eller onsdag em. på tel.
076-1074892. Endast då är telefonen i bruk.
• På onsdagar torrsätter vi endast båtar på vagn. Kontrollera din/kärra/vagn enligt
självkontrollen.
• OBS tillägg på 200 kr. vid lyft av båt med påmonterad mast.
• Den 23 oktober är sista torrsättningsdagen för i år. Annan/separat tid, kan bokas i
samråd med personalen under normal upptagning. Separat lyft kostar 1000 kr.
___________________________________________________________________________________

Om inget annat anges startar vi kl 08.00 på lördag/söndag.
På onsdag tar vi endast båtar på vagn. Tider se nedan.

Dag              Datum             Kl.
Onsdag       11 sept.           15-18
Lördag        14 sept.
Onsdag       18 sept.           15-18
Lördag         21 sept.
Lördag         28 sept.
Söndag        29 sept.
Lördag         05 okt.
Lördag         12 okt.
Onsdag        23 okt.            10-15