Okända Jollar

Enligt Hamnordningen §15, skall jollar etc. vara märkta med medlemsnummer/namn.
De skall vara placeras på markerat område vid Brygga D.
Vid inventering i juni saknas  medlemsnummer/namn på följande småbåtar.
Äger du någon av dessa jollar, måste du markera din jolle med medlemsnummer och namn, samt att meddela kansliet  senast den 10 oktober 2021
Om det därefter finns omärkta jollar kvar, kommer dessa att polisanmälas, som hittegods.

 

 

 

 

Denna, drygt 4 metersjolle, med blå presenning,
ligger på ön mot brygga F.