ÖBK saluterades med en flagga

Öregrunds Båtklubb erhöll på nationaldagen 2018 en Svensk flagga av Öregrunds Hembygdsförening.

 – Det är mycket hedrande och roligt att ÖBK gjort något extra och satt avtryck i bygden, i konkurrens med företag, föreningar och andra säger vår ordförande.

Årets flaggmottagare blev 70-års jubilerande Öregrunds Båtklubb.

Överlämnandet skedde vid det årliga Svenska nationaldagsarrangemanget vid Hembygdsgården i Öregrund.

Hembygdsföreningens ordförande Anders Lindström läste upp motiveringen inför ett hundratal besökande, däribland RBF:s ordförande Göran Persson. Håkan Wahlgren avslutade därefter med ett tacktal.

Mer om arrangemanget finns på Hembygdsgårdens facebooksida

Så här lyder Hembygdsföreningens motivering:

Mottagare av flagga 2018.
Årets flaggmottagare såg dagens ljus den 14 februari 1948 och fyller således 70 år i år. Faddrar var tullaren Gustav Lind, bagaren Stig Färdig, järnhandlaren Edvard Storm, tungdykaren Einar Mattsson, köpmannen Gösta Leufstadius, verkmästaren Carl Gustav Jansson och stadsvaktmästare Carl Ekström. Vad var det då som såg dagens ljus – jo Öregrunds båtklubb.

Medlemsantalet uppgick ganska snabbt till 50 personer och prio ett blev att skaffa en plats där man kunde vinterförvara sina båtar. Vägverket hade nämligen klagat på alla båtar som låg uppdragna längs Strandgatan bort mot färjeläget. Vintertid hindrade båtarna snöröjningen. Genom förhandlingar med stadens ledning fick båtklubben disponera ett område vid Rörhamn där man anlade en slip, med räls från Roslagsbanan och som förvaringsbodar fick man gamla badhytter från Tallparksbadet.

Med tiden blev det trångt för fritidsbåtarna i Öregrunds hamn och 1957 skrev man till drätselkammaren att man behövde fler platser. Inget hände. 1962 skrev man på nytt. Inget hände. 1967, efter kommunsammanslagningen 1966, kom båtklubben med ett kostnadsberäknat förslag till ny småbåtshamn vid Mormorsviken (Katrinörarna) men då hade man i den nya kommunen kommit på att man behövde en stor marina med plats för 5.000 fritidsbåtar som eventuellt skulle ligga i Sunnanöviken! Av alla platser! Efter intensiva diskussioner med kommunen skippades Sunnanö och Katrinörarna blev valet. Kommunen stod för anläggningskostnaderna och båtklubben deltog livligt i uppbyggnadsarbetet.

Med åren har hamnen i Katrinörarna byggts ut både vad gäller bryggor och anläggningar på land och klubbholmen. Och det arbetet fortgår hela tiden. Men klubben har inte bara sysslat med båtplatser och förvaring. Här har ordnats navigationskurser, navigationstävlingar, eskaderutflykter, Gräsö runt seglingar, onsdagsseglingar som fyllde Grepen med vita segel, ungdomsverksamhet med seglingskollo, utbildning i sjömansskap med mera.

Från börjans 50-talet medlemmar och 25 båtar har man idag c:a 1.000 medlemmar och 700 båtplatser fördelade på hamnen, Katrinörarna och Sunnanöviken. 130 står i kö för en båtplats. Öregrunds båtklubb är i dag Roslagens största!

Ni som inte varit vid Katrinörarna – ta en tur dit. Gå runt på bryggorna och kolla alla båtar, gå runt på uppställningsplatsen och se på alla ihopsvetsade båttrailers – fantastiska skapelser, gå ut på de släta klipporna mot farleden. Där kan man både bada och dricka sitt kaffe.

Nog ordat – Öregrunds båtklubb är, som vi ser det, en värdig vinnare av årets flagga!

Har vi någon representant från klubben så kom fram.