Påminnelser 2024

Vakttjänst
Möjligheten att själv bestämma vilken natt  man vill vakta båtklubben har nu (15/3) avslutats.

Kansliet kommer under mars månad att boka in medlemmar med båtplatser vid Katrinörarna, på de återstående tomma vaktnätterna.

Gå gärna in på BAS för att kolla. Dels på att dina uppgifter är aktuella, samt även  vilken vaktnatt du har.

Tillfällig båtplats 2024
Vill du anmäla dej till ”Tillfälliga båtplatskön”, så e-posta till ÖBK. Ange ”Tillfällig båtplats” i ämnesraden, samt namn och medlemsnummer i mailet.

Tom båtplats
Eftersom  behovet av bryggplatser är mycket stort, tolerera  vi inga sommar-tomma båtplatser i våra hamnar. Om du planerar att INTE utnyttja din båtplats i sommar, så meddela detta omgående till båtplatsansvariga Birgitta 070-5450262, eller via e-post. För att få tillbaka hela avgiften måste detta ha skett senast den 1 april.
___________________