Hamnar

Öregrunds båtklubb administrerar omkring 630 båtplatser fördelade på 3 hamnar.
Den största vid Katrinörarna (ovan). Här finns också varvet med kran och vinter-uppläggningsplatserna. Dessutom en sjösättningsramp för medlemmarna, samt en Båtmaja. De övriga två hamnar finns i Öregrund och vid Sunnanö.

ÖBK har omkring 870 medlemmar med drygt 1000 registrerade båtar. I väntan på båtplatser finns 90-tal köande.  De flesta har dock möjlighet att få en s k ”tillfällig båtplats” över sommaren. Detta p g a att de som tillfälligtvis inte har användning av sin plats, t.ex. sålt båten, har rätt att ha båtplatsen kvar i en säsong. Platsinnehavaren har dock skyldighet att anmäla den lediga platsen till kansliet som fördelar till de köande i den tillfällig båtplatskön.

En annan viktig regel är skyldigheten att anmäla båtbyten till klubben, speciellt byten till mindre båt. Klubben omfördelar då platserna, så att rätt båt kommer på rätt plats för att optimera nyttjandet av våra bryggor.

Varje ÖBK-brygga har en bryggbas till vilken platsinnehavarna i första hand vänder sig med sin spörsmål.

Servicehuset

Vid vår hamnanläggning vid Mormorsviken (Katrinörarna) finns vårt servicehus. Här finns möjlighet för tillfälliga hushållsgöromål. Tre toaletter (WC)  finns varav en på nedre planet är handikappanpassad. Där finns även en dusch.

Vakttjänsten utgår härifrån. Tillträde till servicehuset får du med nyckelbrickan/tag, samt medlemskap i ÖBK.

Läs hamnordningen här uppe till vänster.

Om du har frågor om båtplatserna eller vill veta din plats i båtplatskön, ring till Birgitta 070-545 02 62.

Styrelsen