Emilia-2

Nu fortsätter bygget med inredningen.

 

 

Tre grova bottenstockar där motorbädden ska fästas.

 

 

 

 

 

 

Linan, det vita strecket, är propelleraxelns riktning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorbädden fälls ned i bottenstockarna.

 

 

 

 

 

Motorbädden spikas med 8 tum, galvad spik.

 

 

 

 

 

 

 

Ritning på motorn.

 

 

 

 

 

 

 

Motorn passas in på bädden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den aktra bänken.

 

 

 

 

 

 

 

Fäste för bränsletanken tillverkas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Durkar runt motorn på plats.

 

 

 

 

 

 

Motorhuven tillverkad.

 

 

 

 

 

 

 

Motorhuvens bakkant med en liten lucka för att kunna se temperatur, stänga av motorn och kunna justera tändningen.

 

 

 

 

 

Motorhuvens sidor kläs med specialtillverkad pärlspont.

 

 

 

 

 

 

 

Durkar att gå på.

 

 

 

 

 

 

 

 

En låda tillverkas att förvara spritkök och andra praktiska saker i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtag på sidan om lådan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fäste för ankare.

Ankaret är specialtillverkat av smeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodret tillverkas av en enda stor/bred furubräda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roderbeslag för att inte brädan skall spricka sönder.

 

 

 

 

 

 

 

Roderbeslag.

 

 

 

 

 

Rodret där det ledar i överkant.

 

 

 

 

 

 

Snickerierna är nu färdiga.

Fortsätt till Emilia 3