Båtsamverkan

Båtsamverkan – Senaste information från vår närpolis

16 april 2021
Stöld på Gräsö
Igår, den 15/4, stals en båtmotor på Gräsö. En 10 hk Mariner stals från Äspskärs brygga. Båtmotorn hade suttit monterad på båten.

Bengt Eriksson
Kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommuner
Region Mitt / PO Uppsala
Lpo Norduppland


12 april 2021
Mystiska rörelser vid Rörhamn. Öregrund
Hej!
Har just fått meddelande från en granne som sett två men ca 40-50
år som fotograferat vår brygga med båtar och leden ut mot sjön.
De fotade också upplagda båtar hos Öregrunds båtvarv som är granne med oss.
De pratade bruten och dålig engelska och var troligen från Baltikum
eller Polen.
De rörde sig på vår brygga som är märkt med Båtsamverkan utan att verka förstå.
Vår granne tänker försöka få bilder på bilen och ev höra av sig till Polisen.

Hälsningar
Bengt Eriksson
Kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommuner
Region Mitt / PO Uppsala
Lpo Norduppland


1 april 2021
Med anledning av stölder av båtar/motorer mm.
Vad kan du som ägare göra för att förhindra och försvåra för en tjuv? Försök att märk upp de delar du kan på din båt och motor. Tex Märk DNA, märkning med micro-spår, spårsändare på båt och motor. Synlig märkning t.ex. genom att rista in ditt personnummer och landsnummer på gods även på mindre delar. Detta kan förhindra att brott sker men även att godset går att spåra. Motorerna plockas ibland ned i mindre delar då de är svårare att spåra.
Det är en hel del arbete innan sjösättning och det kan då vara lämpligt att även se över vad försäkringsbolagen kräver ex märkning, spårsändare och lås.

Vi rekommenderar att man skaffar ett båt-kort fysiskt eller digitalt där man noterar skrovnummer, motornummer, märkningar, ID på spårutrustning mm. Ifall en anmälan behöver upprättas p.g.a. stöld eller liknande så finns informationen lätt tillgängligt. Information kring brottet kan spridas fortare och godset kan lättare identifieras när det anträffas.  Försäkringsbolagen brukar kunna bistå med båt-kort. Det finns även på Larmtjänst och Polisens hemsidor.
Tjuvar har fantasi och ändrar sitt tillvägagångssätt så de försöker hitta en svag länk i den säkerhet du tänker kring din båt så försök att tänk likadant för att ligga steget före.
Stöldskyddsföreningen har skrivit nedan checklista över vad de rekommenderar som bifogas här:

*Töm båten själv. Lämna inte stöldbegärlig utrustning och värdesaker kvar i båten.
*Placera båtarna på uppställningsplatsen så att stölder försvåras och se om ni kan förlänga vaktgången under sen höst och tidig vår.
*Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
*Båt och utrustning bör märkas med Märk-DNA och kan med stor fördel även förses med  spårsändare och startspärr. Kontrollera att systemet uppfyller kraven i normen SSF1073.
*Utombordsmotorer kan/ bör gärna märkas med en stöldskyddsmärkning i flera lager, där t.ex. Märk DNA, ID-dekaler och UV-etsning kan ingå.
*Ha ett kul-handske lås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
*Förvara gärna din båtmotor inlåst under vintern. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
*Upprätta ett ”båt-kort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna.

Läs mer hos:
www.stoldskyddsforeningen.se, och www.larmtjanst.se.

Bengt Eriksson
Kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommuner
Region Mitt / PO Uppsala
Lpo Norduppland

Polismyndigheten
Box 95
742 21 ÖSTHAMMAR
Besök: Klockaregatan 11, Östhammart
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Telefonnummer
Information: 114 14
Larm: 112


SOS-112 appen

Ladda ner 112-appen till er smarta mobil – ett utmärkt hjälpmedel om olyckan skulle vara framme.
Du får din aktuella position, både på karta och i WGS-84 koordinat (GPS).
Du ringer, med en knapptryckning larmnumret 112 och skickar samtidigt din exakta position till SOS-Alarm.

 

iPhone App-store:
https://apps.apple.com/se/app/sos-alarm/id1458725539

Android Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.sos.soslive