Servicehuset

Servicehuset invigdes 2005 och är beläget vid Katrinörarna mitt för brygga D.

Här finns flera WC varav en handikapputrustad och en dusch. På övre planet finns ett kök med spis och kyl/frys.
Klubbens vakttjänst utgår härifrån. Tillträde till samtliga utrymmen via nyckelbricka/tag.

På markplanets utsida finns ryggbräda och hjärtstartare.

I samband med pågående Coronapandemin gäller följande:

COVID – 19
Det är många som använder vårt Servicehus.
Många av oss tillhör någon riskgrupp.
Alla tycker inte lika om allt men när vi nu har en pågående pandemi måste alla inse att:

DET DU GÖR ELLER INTE GÖR kan vara orsak till att en annan klubbmedlem kan bli allvarligt sjuk och i värsta fall avlida.

Därför vädjar vi till DIG, att iaktta alla de regler som myndigheterna rekommenderar.
Vi vädjar också till DIG att visa allmän hänsyn och att:

  • Fråga om det är OK att du kommer in om det är någon annan inne i servicehuset. Om inte får du lov att vänta på din tur.
  • Städa ordentligt efter dig i kök och samlingslokal.
  • Se till att DU lämnar WC och dusch rena efter dig.
  • Tvätta dina händer ordentligt efter toalettbesök.
  • Handsprit för egen användning tillhandahåller du själv.

Vi hoppas att DU tar till dig ovanstående vädjan och att DU inte är orsaken till att någon klubbmedlem inte kommer att vara med oss när pandemin är över.

Om DU inte hörsammar ovanstående kan servicehuset komma att stängas!

Styrelsen ÖBK
______________________________________________________________________________________________

Beträffande städningen av Servicehuset gäller följande:

Städschema servicehus & Varv – 2021

I Folkhälsomyndighetens anvisningar för offentliga toaletter skall bland annat daglig städning göras.
Styrelsen har därför beslutat att samtliga utrymmen städas dagligen enligt städanvisningarna av de som går vakt.

Dammsugare, sop och trasor samt övrig städutrustning finns i garderoben

Städinstruktion finns under flik 4 i pärmen

Styrelsen/ÖBK