Servicehuset

Servicehuset invigdes 2005 och är beläget vid Katrinörarna mitt för brygga D.

Här finns flera WC varav en handikapputrustad och en dusch. På övre planet finns ett kök med spis och kyl/frys.
Klubbens vakttjänst utgår härifrån. Tillträde till samtliga utrymmen via nyckelbricka/tag.

På markplanets utsida finns ryggbräda och hjärtstartare.

ÖBK och COVID 19     (Ny information 22/4 2021)
Vi har alla ett moraliskt ansvar, att vara så försiktiga, som omständigheterna kräver, för att inte smitta andra. Alla måste i detta sammanhang betraktas som COVID-19 smittbärare.

ÖBKs styrelse vill försäkra sig om att du som medlem följer följande enkla regler för att förebygga smittspridning:

  1. Lämna återbud om du känner dig sjuk eller har feber inför din sjösättning och/eller vakttjänstgöring.
  2. Ta med tvål och sprit för eget bruk. Tvätta händerna med tvål/sprit ofta.
  3. Håll avstånd på varvsplan, bryggor och på övriga platser – stå inte för nära varandra.
  4. Följ varvs- och hamnfunktionärernas anvisningar.
  5. Var gärna uppdaterad genom att ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Styrelsen
______________________________________________________________________________________________

Beträffande städningen av Servicehuset gäller följande:

Städschema servicehus & Varv – 2021

I Folkhälsomyndighetens anvisningar för offentliga toaletter, skall bland annat daglig städning göras.
Styrelsen har därför beslutat att samtliga utrymmen städas dagligen enligt städanvisningarna av de som går vakt.

Dammsugare, sop och trasor samt övrig städutrustning finns i garderoben

Städinstruktion finns under flik 4 i pärmen

Styrelsen/ÖBK