Båtmajan

Båtmajan finns på bryggdäcket, norr om mastkranen.

Så här fungerar den:
Pumptyp:
 Slangpump DN 40,
Funktionsprincip: Slangpump – typ av förträngningspump.
Kapacitet: ca 60 lit/min.
Slanglängd: 10 m
Sugmunstycke: Flow and stop i Polyuretangummi

Följ nedanstående ordning:
1. Starta pumpen (Tryck START)
2. Lyft av det konformade munstycket och lyft av tillräckligt med slang.
3. Tryck och håll munstycket mot båtens wasteventil.
4. Håll uppsikt på tömningen via den transparenta slangen.
5. Pumpen stoppar automatiskt efter c:a 3 min. (Vid behov tryck START igen).
6. När tömningen är klar, låt pumpmotorn gå till du hängt upp slangen och munstycket.
7. Tryck därefter på STOPP.

Om den röda lampan lyser är tanken full och pumpen kan ej startas. Ring då ett av de på pumpen angivna telefonnumren och meddela.

På pumphusets baksida finns färskvatten.