Sunnanöviken

Kör Furuskärsvägen till vändplatsen, där parkering och TC finns.
Cirka 80 platser. OBS Brygga 4 finns c:a 250 meter väster om P-platsen.