Styrelsen

Styrelsen 2024


Ordförande
och hamnchef

Håkan Wahlgren
Tel: 070-824 85 98

 

 

 

 

 

Björn Pettersson


Vice ordförande
och kassör

Björn Pettersson
Tel: 070-316 47 22

 

 

 


Vice Sekr.

Per Andersson
Tel: 072-533 39 19

 

 

 

 

Styrelseledamot
K-person Ungdom och Segelbåt
Björn Mannby
Tel. 070-285 84 20

 

 

Mats Elfsberg


Styrelseledamot
K-person Varvet

Mats Elfsberg
Tel: 070-588 32 99

 

 


Sekreterare
Anders Eriksson
Tel: 070-414 05 28

 

 

 

 

Styrelseledamot
K-person Servicehuset

Marie Nordström
Tel. 070-684 72 58

 

 


Suppleant
Jan Palm
Tel. 070-273 15 40

 

 

 


Suppleant
Daniel Jansson
Tel. 070-619 15 90