Regler för MASTSKJULET

29 augusti 2018

Öregrund 2018-08-28

Mastskjulet är till för förvaring av medlemmarnas master,
förstags- (rull-) profiler och rodkickstag.
Bom och spinnakerbom har vi inte plats för utan läggs på eller i din båt.
I skjulet gäller enkla regler så som att:

– Master i mastskjulet skall vara rensade på vant. Lämnar
du vanten kvar på din mast skall dessa bindas väl intill din
mast så att ingen annan mast drabbas av spretande
mastdetaljer.

– Mast skall om möjligt placeras så att den inte kommer i
kontakt med annan mast.

– Utskjutande delar så som spridare, stag, stora antenner
etc., ska om praktiskt möjligt demonteras och förvaras på
annan plats.

– Lätta master läggs högt upp eller längst ner. Tunga master
läggs i arbetshöjd.

– Masten ska vara märkt vid fotändan med
medlemsnummer, namn och mobilnummer.

– Om någon mast behöver flyttas skall ägaren kontaktas
först.

– Mast som inte går att identifiera kan flyttas efter beslut av
styrelsen.

Styrelsen