MASTSKJULET

April 2024

I väntan på att vi skall införa ett nytt QR-styrt handhavande av våra master,  skall nedanstående  tidigare liksom nya regler gälla. (Se även i Ventilen nr 1/2024 sid 18 )

 

Regler
1. Masterna skall vara märkta med
medlemsnummer på gul bricka
och knytas på mastfoten. Material
och anvisningar för detta finns i
möteslokalen i maskinhallen.

2. Masternas placering skall som tidigare styras av att ju tyngre masterna
är ju lägre skall dom förvaras.

3. Strävan är att masternas placering
nu skall göras individkopplade
och ”permanenta” och på detta
sätt knytas till sektion och konsol
enligt ett schema som är anslaget
i möteslokalen och som skall fyllas
i av masthanteringsgruppen till
årsskiftet.

Mastgruppen