Arbetsplikten

Ändrad arbetsordning gällande arbetsplikt från 2023
Styrelsen har tagit till sig de synpunkter som inkom vid den senaste medlemsenkäten där formen för arbetsplikt har ett lägre betyg.
Styrelsen har därför arbetat fram ett förslag som innebär att alla jobb som inkommer fördelas ut till respektive brygga och bryggbasar i en turordning.

Ev. material anskaffas tillsammans med arbetspliktsansvariga och bryggbasar.
Kansliet ansvarar för kallelse via sms eller mail.
Bryggbasarna ansvarar för att arbetet utförs och rapporter in så att de som medverkat registreras i BAS.

Du kan fortfarande anmäla dig själv till ”årliga arbetsaktiviteter” såsom städning av varv mm.

Styrelsen

Följande arbeten är planerade
(Uppdaterad 24 nov.   2023)

Kansliet behöver hjälp med några vändor till återvinningenav någon/några med släp och starka armar
måndag 11 december då återvinningen har öppet.
Tid enligt ök med Anne-Lie på kansliet 0173-31160.


 

 Vill du själv anmäla dig för ett uppdrag, kontakta oss per mail eller sms.

Anmäler er via e-post eller sms så kontaktar vi dej.
Jan Palm   070-273 15 40           Daniel Jansson   070-619 15 90
janne_palm@hotmail.com        daniel@tdenergiborr.se