Arbetsplikten

ARBETSPLIKTEN  2021

Vi kommer börja kalla till arbetsplikt igen i mindre omfattning då klubben har mycket som samlats på under det senaste året.
Det kommer vara uppgifter där man kan jobba på ”Corona säkert” avstånd utomhus.
Vill du själv anmäla dig för ett uppdrag, kontakta oss per mail eller sms.

Följande arbeten är aktuella nu (21 mars 2021):
1.    Förstärkning av rostigt stöd för bryggdäcket vid bl.a. Båtmajan. Neddrivning av telestolpar    till fast stöd.
2.    Byte av balkar under bryggdäcket på samma ställe.
3.    Förstärkning av rostigt stöd för bryggdäcket vid brygga H.
4.    Åtgärder av samma anledningar som ovan vid sjösättningsrampen.
5.    Vassröjning generellt med lie vid lågvatten.
6.    Lastning av bastuveden i säckar. Ligger i en hög vid infart till varvet.
7.   
Städning av servicehuset. Det är en hel del smuts på väggar och tak vid ventilationens          luftintag resp. utsug.
8.    Justering/omläggning av betongplattor o betongtrappsteg vid servicehuset.
9.    Snygga till grillkåtan (Grillhuset vid flaggstången med klubbvimpeln, Katrinörarna.)
Nya arbetspliktjobb
10. 
Rivning av baracken vid varvet: Takplåt. Demontering av kabel in o utvändigt.
Demontering av elradiatorer, varmvattenberedare, kylskåp o diskbänk. Fönster.
11. Arbeten med brygga C nya o gamla.
Kontaktperson: Bryggbas  Tor-björn Eriksson, 070-5752312  tobbdyk@hotmail.com

Anmäler er via e-post eller sms så kontaktar vi dej.

Jan Palm   070-2731540                            Daniel Jansson   070-6191590
janne_palm@hotmail.com                       daniel@tdenergiborr.se 

Om du vill sponsra maskinhallsbygget med egna medel kan bidrag sättas in på Swishkonto: 123-625 03 51. Märk insättningen med ”Sponsring”.