Arbetsplikten

ARBETSPLIKTEN   2023
Vill du själv anmäla dig för ett uppdrag, kontakta oss per mail eller sms.

Följande arbeten är aktuella (1 feb. 2023):
* Bryggan till vänster  om sjösättningsrampen är i dåligt skick och behöver repareras. (Ny)
*
Olja trappan, räcket och träddäcket på servicehuset.       (Våren 2023)* Vassröjning, generellt med lie vid lågvatten.                       (Våren 2023)
*Putsa alla fönster på servicehuset                                             * Justering/omläggning av betongplattor o betongtrappsteg vid servicehuset.* Fixa skadorna och justera grusytan mellan brygga G, servicehuset och D-bryggan.

Anmäler er via e-post eller sms så kontaktar vi dej.
Jan Palm   070-273 15 40                            Daniel Jansson   070-619 15 90
janne_palm@hotmail.com                       daniel@tdenergiborr.se