Arbetsplikten

Ändrad arbetsordning gällande arbetsplikt från 2023
Styrelsen har tagit till sig de synpunkter som inkom vid den senaste medlemsenkäten där formen för arbetsplikt har ett lägre betyg.
Styrelsen har därför arbetat fram ett förslag som innebär att alla jobb som inkommer fördelas ut till respektive brygga och bryggbasar i en turordning.

Ev. material anskaffas tillsammans med arbetspliktsansvariga och bryggbasar.
Kansliet ansvarar för kallelse via sms eller mail.
Bryggbasarna ansvarar för att arbetet utförs och rapporter in så att de som medverkat registreras i BAS.

Du kan fortfarande anmäla dig själv till ”årliga arbetsaktiviteter” såsom städning av varv mm.

Styrelsen

Följande arbeten är planerade
14 juni   kl 18:00         Städning av varvet  (anmälan till Lennart H)
02 sept. kl 10:00         Rensning av sly på varvet (anmälan till Lennart H)

 Vill du själv anmäla dig för ett uppdrag, kontakta oss per mail eller sms.

Anmäler er via e-post eller sms så kontaktar vi dej.
Jan Palm   070-273 15 40           Daniel Jansson   070-619 15 90     Lennart Herdin  070-336 48 11
janne_palm@hotmail.com        daniel@tdenergiborr.se                  lennart.herdin@gmail.com