Arbetsplikten

ARBETSPLIKTEN   2022

Vi kommer börja kalla till arbetsplikt igen i mindre omfattning då klubben har mycket som samlats på under det senaste året.
Vill du själv anmäla dig för ett uppdrag, kontakta oss per mail eller sms.

Följande arbeten är aktuella nu (14 juni 2022):
* Olja trappan, räcket och träddäcket på servicehuset.
* Vassröjning, generellt med lie vid lågvatten.
* Justering/omläggning av betongplattor o betongtrappsteg vid servicehuset.
* Fixa skadorna och justera grusytan mellan brygga G, servicehuset och D-bryggan.

Anmäler er via e-post eller sms så kontaktar vi dej.
Jan Palm   070-273 15 40                            Daniel Jansson   070-619 15 90
janne_palm@hotmail.com                       daniel@tdenergiborr.se