Regler för Klubbholmen

Följande ordningsregler gäller för både medlemmar och gäster

Gästande båtar ombeds erlägga hamnavgift enligt av ÖBK fastställd taxa. (Se avgifter)

Direktiv för erläggande av hamnavgift finns uppsatt vid bokningsskåpet för bastun på stora däcket. Hamnavgiften är gästens bidrag till löpande skötsel och underhåll.

ÖBK medlemmar skall föra ÖBK-vimpel om så är möjligt. Om du inte för ÖBK-vimpel betalar du hamnavgift.

Båtbesättningar tar reda på sina sopor och sopsorterar enligt anvisningar vid sopstationen.

Besökare visar hänsyn genom att inte störa sina grannar. Olämpligt uppträdande från båtbesättningar rapporteras till ÖBK:s kansli.
Tystnad råder efter kl. 22:00.

Vi assisterar ankommande eller lämnande båtar för att underlätta vid ankomst och avfärd.

Se till att alltid lämna Klubbholmen i städat och gott skick.

Gör gärna en insats om du upptäcker något som behöver åtgärdas när du ändå är här. Om du upptäcker något du själv inte kan åtgärda eller om Du har frågor kontakta ÖBK:s kansli eller Klubbholmsansvariga.

Bastun
I augusti 2021 installerade vi  ett nytt aggregat, sedan det tidigare förstörts av saltvatten. Var alltså noga att bara använda medhavd sötvatten  på stenarna i bastuaggregatet.

Bokning
Bokning sker i bokningspärmen i bokningsskåpet max 24 timmar i förväg.
Bokning sker på hela klockslag och endast en timme per familj/båt.
Avgiften 30 kr/person eller 50 kr/familj erläggs i bössan vid bokningsskåpet.
Avgiften kan även betalas med Swish nummer 1230987925. Ange namn, medlemsnummer och bastu vid betalning.
Du som har bokat bastun har rätt till bastun, ingen annan har rätt att tränga sig på.
Är du inte vid bastun vid din bokade tid har någon annan rätt att nyttja din tid.

Eldning
Inget annat än rent och torrt trä, eldningsblock samt tidningspapper får eldas i kaminen.
Var och en tar med sig ved för eldning eller Du kapar och klyver din egen ved, som finns på ”vedbacken” nära stora däcket.
Kemikalier är strängt förbjudet att använda i samband med eldning.
Elda med förstånd, vräk inte in ved, det blir varmt ändå.
Töm askan i kaminen vid behov med tillhandahållen utrustning. O.B.S. Tänk på att askan kan glöda.

Handhavande
OBS! Endast sötvatten/regnvatten får ösas på bastuaggregatets stenar
(Sjövatten fräter hårt och förstör aggregatet på kort tid)
Sittskydd skall användas, t.ex. den egna handduken

Städning
Städa och gör rent i både bastu och omklädningsrum innan du går.
Inga flaskor eller burkar får lämnas i bastun.
Övriga sopor tas också bort från bastun.

Lås på bastun
Du måste ange ditt medlemsnummer för att erhålla koden till kodlåset på bastun som du får av Klubbkommitténs ledamöter.

Öregrunds båtklubb önskar dig en trevlig vistelse på Klubbholmen.