Varvet

ÖBK:s varvsområde
finns på Katrinörarna i anslutning till vår största hamn vid Mormorsviken. Varvsområdet  rymmer c:a 160 båtar. I området finns även sommar WC, dusch samt handtvättmöjligheter.


Vi har en lyftkran med 8 tons kapacitet, en mastkran intill, samt en midjestyrd traktor av märket Wille.
I norra delen av bryggdäcket finns en tömningsstation för båttoaletter och i söder en servicebrygga med färskvatten. Intill är en bomförsedd sjösättningsramp anlagd för medlemmarna.
På varvsplanen finns ett 15-tal el- och vattenposter.


TORRSÄTTNING 2021

Bokningspärmen finns i Rast & Mötesrummet vid varvet.
Bokning sker i löpande tidsordning, inga luckor accepteras.
Skriv tydligt!
Onsdagar endast båtar med egen vagn.
Båtägare ska vara på plats 2 timmar före bokad tid.
2 personer skall närvara.
”Ankomstanmälan” sker till varvsfunktionärerna.
Om du får förhinder att komma till din bokade tid måste detta meddelas till varvspersonalen snarast via varvstelefonen, 076-1074892 som är påslagen under torrsättnings– sjösättningstiderna.
Kontrollera båtvagnen.
Ingen telefonbokning via expedition.

Torrsättningsdagar -och tider 2021
Onsdag     08 sept.     15:00 – 18:00
Lördag      11 sept.     08:00 – 17:00
Onsdag     15 sept.    15:00 – 18:00
Lördag      18 sept.    08:00 – 17:00
Lördag      25 sept.    08:00 – 17:00
Söndag     26 sept.    08:00 – 17:00
Lördag      02 okt.      08:00 – 17:00
Lördag      09 okt.      08.00 – 17:00
Onsdag     20 okt.     10:00 – 15:00

Frågor om båtlyft eller frågor som berör varvet besvaras av varvschefen Hasse Juhlin 070-5703677.
_______________________________________________________________________________________

Vintervatten
tas direkt från en kran vid det röda pumphuset (vid infarten på västra sidan).
Läs även varvsordningen här till vänster.

Varvsgruppen