Varvet


ÖBK:s varvsområde
finns på Katrinörarna i anslutning till vår största hamn vid Mormorsviken. Varvsområdet  rymmer c:a 160 vinterplatser.
I området finns en maskinhall med sommar-WC, dusch samt en Rast & möteslokal med bl.a. spis/kyl/micro.
Vi har en midjestyrd traktor av märket Wille.
På den blå containerns norra långsida finns i det gröna skåpet en  hjärtstartare.  På bryggdäcket finns längst norrut en tömningsstation för båttoaletter samt en mastkran och en lyftkran med 8 tons kapacitet. I södra delen av bryggdäcket finns en servicebrygga med färskvatten och intill en sjösättningsramp. På varvsplanen ett mastskjul, samt ett 15-tal el- och vattenposter.

Kranlyft
Årets sjösättningar är avslutade
Normalkostnad för kranlyft utanför ordinarie sjö/torrsättnigstiderna är 1500 kr.
”Paniklyft” upp och ner samma dag, vid t.ex. haveri på båt, 500 kr/lyft.
Om du behöver hjälp med ovanstående, kontakta varvschefen Hasse Julin 070-570 36 77.


Faciliteter
Toaletter, BåtMajan, vatten och sophämtning är öppna från vecka 19 till och med vecka 41. Servicehuset är dock öppet t o m sista vaktnatt.

Pumphus
Ett nytt pumphus har byggts under våren 2024. Funktionen för vintervatten kommer att meddelas här inför vintersäsongen.

Varvschef:  Hasse Julin  Tel. 070-570 36 77

Adressen till varvet: Katrinörsvägen 13, 742 43 Öregrund. (Grader°decimalminuter  60°19.430N  18°28.000E)

Varvstelefon (endast påslagen under pågående
torr-sjösättningar) 073-912 89 96

Varvsgruppen