Varvet

ÖBK:s varvsområde
finns på Katrinörarna i anslutning till vår största hamn vid Mormorsviken. Varvsområdet  rymmer c:a 160 båtar. I området finns en maskinhall med sommar-WC, dusch samt en Rast & Möteslokal med bl.a. spis/kyl/micro samt ett mastskjul. Vi har en lyftkran med 8 tons kapacitet, en mastkran intill, samt en midjestyrd traktor av märket Wille.
På den blå containerns norra långsida finns i det gröna skåpet en hjärtstartare.
I norra delen av bryggdäcket finns en tömningsstation för båttoaletter och i södra delen en servicebrygga med färskvatten. Intill finns en sjösättningsramp.
På varvsplanen finns ett 15-tal el- och vattenposter.
Adressen till varvet är Katrinörsvägen 13, 742 43 Öregrund. (Grader°decimal.minuter  60°19.430N  18°28.000E)
________________________________________________________________________________________________

Torrsättningarna

för 2022 är avslutade. Om du behöver hjälp med att lyfta i eller ur båten i sjön, skall du kontaka  varvsmästaren Hasse Juhlin 070-570 36 77.
Kostnad 1500 kr./lyft.


Faciliteter
Toaletter, BåtMajan, vatten och sophämtning är öppna från vecka 19 till och med vecka 41. Servicehuset är dock öppet t o m sista vaktnatt.
Vintervatten
tas direkt från en kran vid det röda pumphuset (vid infarten på västra sidan).
Läs även varvsordningen här till vänster.

Varvsgruppen