Varvet


ÖBK:s varvsområde
finns på Katrinörarna i anslutning till vår största hamn vid Mormorsviken. Varvsområdet  rymmer c:a 160 vinterplatser.
I området finns en maskinhall med sommar-WC, dusch samt en Rast & möteslokal med bl.a. spis/kyl/micro.
Vi har en midjestyrd traktor av märket Wille.
På den blå containerns norra långsida finns i det gröna skåpet en  hjärtstartare.  På bryggdäcket finns längst norrut en tömningsstation för båttoaletter samt en mastkran och en lyftkran med 8 tons kapacitet. I södra delen av bryggdäcket finns en servicebrygga med färskvatten och intill en sjösättningsramp. På varvsplanen ett mastskjul, samt ett 15-tal el- och vattenposter.

Torrsättningar 2023
B
okningspärmen finns i maskinhallens Rast och Mötesrum / WC
Bokning sker i löpande tidsordning, inga luckor accepteras – Skriv tydligt!
Onsdagar endast båtar med egen vagn
Båtägare ska vara på plats 2 timmar före bokad tid
Två personer ska närvara –  ”ankomstanmälan” sker till varvspersonalen
Om du får förhinder att komma till din bokade tid måste detta meddelas till varvspersonalen snarast via varvstelefon (070-5560228), som endast är påslagen under upptagningstiderna
Kontrollera båtvagnen (Egenkontroll)
Ingen telefonbokning via expeditionen.
Upptagningsdagar/tider

Onsdag       06 sept.        15:00-18:00
Lördag        09 sept.        08:00-17:00
Onsdag      13 sept.         15:00-18:00
Lördag       16 sept.         08:00-17:00
Lördag       23 sept.         08:00-17:00
Söndag      24 sept.         08:00-17:00
Lördag       30 sept.         08:00-17:00
Lördag       07 okt.           08:00-17:00
Onsdag     18 okt.            10:00-15:00

Kranlyft
Normalkostnad för kranlyft utanför ordinarie sjö/torrsättnigstiderna är 1500 kr.
”Paniklyft” upp och ner samma dag, vid t.ex. haveri på båt, 500 kr/lyft.
Om du behöver hjälp med ovanstående, kontakta varvschefen Hasse Julin 070-570 36 77.


Faciliteter
Toaletter, BåtMajan, vatten och sophämtning är öppna från vecka 19 till och med vecka 41. Servicehuset är dock öppet t o m sista vaktnatt.
Vintervatten
tas direkt från en kran vid det röda pumphuset (vid infarten på västra sidan).
Läs även varvsordningen här till vänster.

Varvschef:  Hasse Julin  Tel. 070-570 36 77

Adressen till varvet är Katrinörsvägen 13, 742 43 Öregrund. (Grader°decimalminuter  60°19.430N  18°28.000E)

Varvstelefon (endast påslagen under pågående
torr-sjösättningar) 070-5560228

Varvsgruppen