Klubbholmen

Välkommen till Klubbholmen, Lilla Moören
Vi i Öregrunds båtklubb hälsar alla gäster välkomna, oavsett om du är klubbmedlem eller inte. Öregrunds båtklubb arrenderar Klubbholmen som rekreations- och samlingsplats för ÖBK:s medlemmar.

Vi är måna om att skapa trivsel på vår Klubbholme, visa gäster och medlemmar hänsyn och respekt. Utöver detta månar vi om att alla besökare också visar hänsyn till djur och natur. Vi bryter inte grenar eller kvistar på träd för att göra upp eld. Vi använder grillar eller iordning-ställda grillplatser. Vi hjälps åt i stort och smått.

Läs våra ordningsregler, som finns i flik till vänster och efterlev dessa, som är skapade för att alla ska trivas.

Information om ÖBK:s Klubbholme 2022
Klubbholmen är öppnad för säsongen 2022.
Flytbryggan är på plats och alla bryggor och bryggdäck är oljade.
Den 18 juni hade vi arbetsdag på holmen. En hel del arbeten blev gjorda. Bl.a. ved bärning och stapling, städning och lagning av brygga och bord.

Klubbholmen (Lilla Moören, 60°17,5N  18°36,3E)  är 133 meter lång och 71 meter bred och totalt c:a 6500 m².  Hamnen finns i sydväst-väst.
Klubbholmen sköts, underhålls, bekostas samt vidareutvecklas av medlemmar i ÖBK.
Ön utgör i första hand rekreations- och samlingsplats för ÖBK:s medlemmar.

I mån av plats är båtbesättningar från andra båtklubbar välkomna att besöka vår Klubbholme. Efterlevande av ÖBK:s ordningsregler gäller, samt att erlägga hamnavgiften 200:- kr /dygn.
Swish: 123 098 7925, ange ” Hamnavgift Klubbholmen”.

__________________________________

Per Andersson (Kontaktperson)                    072-533 39 19
Jörgen Olsson                                                   070-398 03 81
Anders Lindgren                                              072-228 93 86
Olof Eriksson                                                    070-666 57 02
Trond Didriksen                                               073-546 45 31