Emilia-1

Från stock till snipa

Båtbygget startades hösten 2009 av PO Sundberg. Men egentligen så började det under vintern 2008-2009 med att leta timmer som skulle sågas till virke. Därefter började mallning av originalbåten som är en snipa från Gräsö/Norrboda.
  • Originalbåten är byggd i furu.
  • Längd: 6m
  • Bredd: 2m
  • Motor: Albin O11
  • Byggår: 1952
  • Båtbyggare: Magnus Eriksson

De första fem bilderna är på originalmodellen Matilda af Gräsö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu påbörjas tillverkningen av kopian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sågning och klyvning av timmer
som skall bli vränger och stävar.

 

 

 

 

För- och akterstäv är här grovsågat och kapat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akterstäv hyvlas till rätta mått (80 mm tjock).

 

 

 

 

Akterstäven med de rätta måtten.

 

 

 

Stävarna passas till kölen.

 

 

 

 

 

Stävar borras och bultas ihop med kölen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akterstäv, förstäv och köl är på plats. Alla bordläggningsmallar
är också på plats och fixerade i kölen och i taket.
Nu kan arbetet med bordläggningen börja.

 

 

Bastrumman är igång (Vedeldad vattenkokare).
Här ångas båtbräderna upp för att bli böjbara.

 

 

 

 

 

 

 

Första borden på plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snart är andra och tredje varvet nitat och klart.
Borden skarvas (snedlask) på längden.

Här kommer en liten beskrivning på hur det går till för att sätta ihop borden med varandra.

 

 

Det behövs inte många olika sorters skruv och spik för att på ihop skrovet.

 

 

Det byggs inte så många träbåtar idag så marknaden för kopparspik och kopparbricka är inte så stor. Vi har införskaffat dessa via internet från ett företag i Danmark som fortfarande säljer dessa med bra kvalitet.

För att få dit kopparspiken så behöver man förborra. Här sitter spiken redan på plats. Den är islagen från utsidan.

 

 

 

Här har kopparbrickan slagits dit med ett speciellt don för detta ändamål. Donet kallas för påslagare.

 

 

Spiken nyps av bakom brickan.

 

 

 

Här nitas spiken och brickan samman. Detta gör att borden dras ihop.

 

 

 

 

 

Mothåll från utsidan är ett måste under alla dessa moment.

 

 

 

 

Alla bordläggningsbrädor hyvlas till rätt tjocklek, 15mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla 9 varv av bordläggningen är nu på plats.

De mörka rinningarna som syns är trätjära som lagts emellan bord och skarvar för att impregnera där man senare aldrig kommer åt.

 

 

 

Mallarna har lyfts ur. Istället för mallar har brädor satts dit för att fixera skrovet.

 

 

 

 

 

Bottenstockar tillverkas och bultas
ihop med kölen med rostfria bultar.

 

 

 

 

 

 

Krokvuxna träd blir till vränger som stöd för bordläggningen på insidan av skrovet.

 

 

 

 

 

12 par vränger är nu på plats.

 

 

 

 

 

Vrängerna spikas och skruvas i bordläggningen och i bottenstockarna.

 

 

 

 

 

Roddbetta. Tvärskeppsförstärkning förenad med vrang och toft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roddtoft förut.

 

 

 

 

 

Stävkraft.  Den horisontella utfyllningen vid stävnocken som håller ihop översta bordgången med stäven.

 

 

 

Stävkraften görs av en stark rotbit.
Två växta knän spikas i stävkraften och i översta bordgången.

 

 

Smeden har levererat stävringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud. Översta bordgångens kant hyvlas till en jämn och fin linje.

 

 

 

 

Skrovet är nu färdigt.

Fortsättning i Emilia 2