Hjärtstartarna vid Katrinörarna

Servicehuset: Markplan, till höger om entrén.                          Blå containern: Norra långsidan

Hjärtstartarna är av samma fabrikat. Den nya har en något avvikande utseende – men de är lika i funktionen.
Instruktionsfilmen visar hur våra hjärtstartare fungerar (engelskt tal -svenska undertexter).