Säkerhet ombord och i hamn

Brandvarnare och brandfilt 
Har du brandvarnare ombord? Annars finns all anledning att komplettera båtens utrustning med en sådan. Byt batteri på våren. Och brandfilten ”är snabbare” än brandsläckaren vid småbränder!

Gasvarnare
Finns gasol ombord borde en gasvarnare tillhöra standardutrustningen.

Kolmonoxid
Tänk dessutom på att inte stänga/täppa till alla ventiler om du har en värmare ombord, som förbrukar samma luft som du själv andas.

Kör du med kapellet uppe i aktern, kan du få baksug så avgaserna tränger ända in i förruffen.

Kolmonoxidförgiftning ger minskad syrgasleverans till vävnaden genom att CO binds till hemoglobinmolekylen mer är 200 gånger starkare än syrgas och bildar COHb. Det finns även kolmonoxidvarnare i handeln.
__________________________________________________________________________________________

Övriga säkerhetstips

Du har väl kontrollerat din brandsläckare i båten – att den är laddad och att alla ombord vet var den finns och hur den fungerar.

Har du automatstyrning/autopilot ombord. Visa då alla ombord hur man kopplar ur den.

I anslutning till våra bryggor finns brandsläckare monterade i skåp. Kolla – så du vet var din närmaste finns.
__________________________________________________________________________________

Två räddningsstationer finns vid Katrinörarna.
Vid brygga D och på ön vid brygga L.

Med början 2022 kommer räddningsstegar att monteras på samtliga våra  bryggor.

Räddningsstationerna innehåller:
– livboj med lina
– stege
– lång båtshake

 

_______________________________________________________________________________________
Hjärtstartarna finns på markplan till höger om  entrén till servicehuset och på norra långsidan av den blå containern vid mastkranen. Båda alltid tillgängliga.
______________________________________________________________________________________

Larma 112
Om en olycka inträffat och man inte är säker på att klara av den själv – ring 112! Det är lätt att återkalla – om hjälpen inte skulle behövas.