Katrinörarna

Här finns  432 platser men också varvet med kran och vinteruppläggningsplatserna. Dessutom en sjösättningsramp för medlemmarna och en Båtmaja. På ön mellan bryggorna G-1 och G-2 finns servicehuset. Här finns även en av våra två Hjärtstartare åtkomlig.

Bryggorna A-F finns i Mormorsviken.
Bryggorna H-I vid bryggdäcket med serviceplats, kranar och Båtmajan.
Bryggorna K-M är de nyanlagda och ligger i norra delen.

Vid brygga K finns från 2022 även särskilda platser för vattenskotrar.