Städdag på Klubbholmen 2023

Städdagen på holmen den 3 juni
Vi hade många uppgifter som skulle göras. Men flera av dessa han vi inte med eftersom det blev dålig uppslutning av medlemmar, som inte sitter med i Klubbholmskommitten.
Vi gjorde undan 10 timmars jobb. Städade allmänna utrymmen, toan och bastun.
Bytte dörr i bastun, trimmade av gångbanorna och allt högt gräs. Tog hand om ved till bastun som vi fick utkört av Fredrik från varvet. Tog hand om grenar och kottar på marken. Vi byggde ut tralldäckets norra del.
Stort tack till alla som ställde upp.
Med vänlig hälsning Klubbholmskommittén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________