Sjösättningsramp

Bommen till rampen skall nu åter vara i låst läge. Du öppnar med låsbrickan/tagen.
Fäll alltid ner bommen när du är klar.

Observera grundet.