Sjösättningsramp

För att få tillgång till rampen krävs medlemskap i ÖBK.  Bommen skall vara nerfälld/låst, då rampen inte används. För att låsa upp använder man den blå tagen/låsbrickan (samma som till servicehuset).

Låsbrickan hämtas i kansliet för en depositionsavgift på 200 kronor.

Blankett för ansökan om medlemskap finns här på hemsidan, se fliken OM ÖBK->Medlemsinformation->Medlemskap. Eller på kansliet  på Strandgatan 1B Öregrund.

För att låsa upp håller man nyckelbrickan mot sifferplattan – du har 7 sekunder på dig att lyfta upp den balanserade bommen. Se till att bommen fastnar ordentligt i låshaken när den är uppfälld.

Glöm inte att fälla ner bommen efter dej när du lämnar!