Katrinörarna

Här finns  432 platser men också varvet med kran och vinteruppläggningsplatserna. Dessutom en sjösättningsramp för medlemmarna och en Båtmaja (septiktanksug).

Bryggorna A-F finns i Mormorsviken.
Bryggorna H-I vid bryggdäcket med serviceplats, kranar och Båtmajan.
Bryggorna K-M är de nyanlagda och ligger i norra delen.


Byte av bryggförtöjningar i Mormorsviken
Till sista helgen i september 2018, hade hamnchefen kallat bl. a. bryggbasar och utpekade medlemmar samt en dykare, att byta eller komplettera förtöjningarna till bryggorna D och E i Mormorsviken.

Dykare Björn Manneby

Styrelsen hade tidigare beslutat att  i stället för kätting använda s k mooringslinor – nylonlinor med blyinslag.
Dels för lättare hantering men framför allt för längre
hållbarhet, till 20-25 år. 
På första delen av brygga D byttes samtliga 6 förtöjningar till blylinor.  I den andra delen av bryggan var alla 8 kättingarna i bra skick. Här behövdes bara att sträcka dem en aning, så att inte bryggan vandrar i vinden.
Arbetet gick gick fortare än beräknat och efter en korvpaus upp i Servicehuset beslöts att även fixa nästa brygga.
På brygga E bytte man samtliga kättingar, utom tre till blylinor. Arbetet pågick mellan klockan 10 och 16.
Nu kan vi känna oss trygga, när höststormarna kommer.