Aktuellt

16 augusti 2018
Mastskjulet
Arbetet med att klä masternas uppläggningsarmar har påbörjats. Tyvärr tog materialet slut.
Vi fortsätter nu på måndag (20/8) kl 18.00, då har vi fått mer material. Verktyg som behövs finns framme.
Blir vi 2-6 medlemmar, så är det snart klart. (Arbetspliktjobb)

Däremot återstår att montera plåtar på skjulets södra vägg, men här saknas material så jag återkommer.

Mastkranen
Wirefästena har grävts fram och dessa ser bra ut. Dock skall vantskruven bytas vid senare tillfälle.

Lars Svensson
070-3695690


12 juli 2018
Eldningsförbud
Vi vill påminna att eldningsförbud nu råder i Östhammars kommun.
Det betyder att ingen grillning får förekomma på eller vid ÖBK:s grillplatser vid Katrinörarna eller på Klubbholmen. Samma gäller om man har egen grill (engångsgrill) med sig.
Ansvaret för att detta efterföljs vilar på den enskilde.

_____________________________

Torrsättning
Årets upptagningstider finns anslagna vid värmestugan på varvet. De finns även under fliken VARVET här ovanför.
(Observera, att det är fel månad angiven i Ventilen nr 1 2018.
Söndag 2018-10-30 skall vara Söndag 2018-09-30)

____________________________

Grundvattenbrist
Det ihållande torra vädret har orsakat kraftigt sänkta grundvattennivåer i bland annat Öregrundsområdet.
Vi uppmanar medlemmarna att vara mycket restriktiva med klubbens vattenanvändning.
Det är förbjudet att t.ex tvätta eller spola båten med klubbens sötvatten.
Och glöm inte kontrollera, att kranen verkligen blev stängd!


 

10 juli 2018
Maskinhallen


I dag har det första serieskottet ekat ut vid Katrinörarna. Laddningarna i 12 borrhål small av planenligt. Nu återstår uppemot 200 ytterligare hål att ladda och skjuta av. Massorna skall fördelas på två ställen inom varvsområdet.


26 juni 2018
Stöld vid Katrinörarna
Mellan onsdag em och lördag fm (20-23/6) har stöld av en propeller i 10000-kronors klassen skett vid bga E i Mormorsviken. Båten tömdes också på drivmedel.
Om någon gjort observationer, meddela kansliet. Vi andra fortsätter att  vara  misstänksamma mot ”främmande rörelser” i våra områden.
Påminner samtidigt vaktens skyldighet att patrullera området med ojämna mellanrum under vakttiden.


25 juni 2018
Maskinhallen

Nu har borrningarna påbörjats vid varvet, inför kommande sprängning av berget där maskinhallen skall byggas.


13 juni 2018
Arbetspliktjobb på varvet
Frivilliga till slåtter av sly mm på varvsområdet innan upptagningarna.
Arbetet ska utföras mellan 1 aug. – 15 sept.
Kontakta Lennart Herdin 070-336 48 119 juni
2018
Nationsflagga till ÖBK

Båtklubben hedrades med Hembygdsföreningens nationella utmärkelse.

Klicka HÄR och läs mer.

 


14 maj 2018
Kryssarklubben informerar

Lite information om bl.a. de bojar, som SXK lagt ut utmed Upplandskusten.

Klicka HÄR

 


 

Glöm inte att Ad-Butik i Östhammar ger
10% rabatt för medlemmar i Öregrunds Båtklubb
Ange medlemsnummer.
Gäller till nästa utgåva av Ventilen, hösten 2018

ÖBK:s Facebook