Aktuellt

14 januari 2021
Fastställt protokoll från digitala årsmötet

Protokollet är nu klart och finns att läsa HÄR».
Originalet finns undertecknat  i kansliet

 

 


14 januari 2021
GÖTA KANAL

RBF och ÖBK erbjuder 25% rabatt på en Göta Kanal resa i sommar.
Klicka HÄR» och läs mer.

Anmäl senast 12 februari.

 


11 januari 2021
Ny brygga C

På mindre än en vecka har de nya bryggsektionerna kommit på plats med bryggförankringsvikter och allt. Dessutom precis lagom till den första isläggningen.                        Bryggan är monterad c:a 10 meter öster om platsen  för den tidigare bryggan.
Nu finns fler platser för större båtar på C-bryggans västra sida, dessutom underlättar bryggplaceringen även tillgängligheten för de som har platser vid Brygga B.
Några av de gamla bryggsektionerna, skall efter inspektion ev.  flyttas till Klubbholmen.


18 december 2020
Vaktnatt
Bokning av vaktnatt genom egen inloggning kan göras efter kl. 14.00 den 1 januari 2021.

Tillfällig båtplats
Du kan ställa dig i kö för en tillfällig båtplats efter kl. 14.00 den 1 januari 2021, skicka e-post
till obk@oregrund.nu

Nytt låssystem
Vi har bytt låssystem. Nuvarande taggar kommer att bytas ut under våren.
Deposition 200kr. Du som ej erlagt 200 kr i deposition för din nuvarande tagg kommer att
faktureras mellanskillnaden i jan/feb tillsammans med medlemsavgift och båtplatsavgift.
Mer info om hur och när du kan hämta din nya tag kommer senare.

Kansliet
är beroende på Coronaepidemin fortfarande stängt för fysiska besök. Du når vår kanslist Anne Lie per telefon 0173-31160 eller e-post obk@oregrund.nu.
Föranmälda besök kan dock göras, kontakta kansliet.


 

13 december 2020
Förbundsnytt


Nummer 4 finns nu att läsa
Klicka HÄR»

 

 


19 november 2020
Detektiva uppdrag

Senaste informationen från vår närpolis
Klicka HÄR»

 


16 november 2020
Brygga C
Alla bommar på västra sidan av bryggan har i ett arbetspliktjobb lossats från bryggan och lyfts upp ur vattnet inför planerat bryggbyte. Fyra nya sektioner är beställda och kommer att läggas fast något längre österut, för att erhålla lite större manöverutrymme för de som har båtplats på motsatta sidan. Förhoppningsvis blir detta klart innan årsskiftet.
Eventuellt kommer de(n) bästa gamla bryggsektionerna att användas vid Klubbholmen.


 

27 september 2020
Arbetsplikten

Nu finns ny arbetspliktsuppgift inlagd.
Klicka HÄR» för att läsa.

 


 

 

 

Andres Haas
Webbredaktör