Aktuellt

 

2 mars 2021
Arbetspliktjobb


Här är det Lennart Larsson och Jörgen Carlsson som under två dagar har reparerat Flytbryggan inne i Öregrund. (Foto: Johan Mathson)


1 mars 2021
Islossning

I det vackra vädret har Lennart Herdin sjösatt sin isbrytande enhet och hjälper till och bryter upp isen. Det tar inte så lång tid, i den västliga vinden, innan isflaken är borta från hamnområdet.


25 februari 2021
Fler stölder

Senaste informationen från vår närpolis
Klicka HÄR»

 


10 februari 2021
Resultatet av medlemsenkäten

Det var ett rekordstort deltagande av förra årets medlemsundersökning. Nu har Johan Mathson (som skapat enkäten), sammanställt resultatet.
Återigen så visar medlemmarna att man är nöjd med hur klubben fungerar. Bästa resultatet sedan starten för 13 år sedan.
Klicka HÄR» för att läsa

 


 

29 januari 2021
Nyckelbrickor/Tags

I vårt julbrev meddelade vi att låssystemet har bytts ut och deposition för en ny tag är 200 kr. Du som har en tag sedan tidigare har fakturerats mellanskillnaden.
Från den 1 april kan du hämta din tag under kansliets öppettider: Torsdagar 14-16 och Fredagar 10-14. (undantag Långfredag 2/4 och Kristi Him 13/5). Knacka hårt på dörren eller ring, då vi har fortsatt låst p.g.a. pandemin, så vi inte blir för många i lokalen samtidigt. Gamla tagen behöver inte återlämnas. Om du inte har möjlighet att hämta tagen, så ring och vi löser problemet.
Anne-Lie / Kansliet


 

14 januari 2021
Fastställt protokoll från digitala årsmötet

Protokollet är nu klart och finns att läsa HÄR».
Originalet finns undertecknat  i kansliet

 

 


 

11 januari 2021
Ny brygga C

På mindre än en vecka har de nya bryggsektionerna kommit på plats med bryggförankringsvikter och allt. Dessutom precis lagom till den första isläggningen.                        Bryggan är monterad c:a 10 meter öster om platsen  för den tidigare bryggan.
Nu finns fler platser för större båtar på C-bryggans västra sida, dessutom underlättar bryggplaceringen även tillgängligheten för de som har platser vid Brygga B.
Några av de gamla bryggsektionerna, skall efter inspektion ev.  flyttas till Klubbholmen.


18 december 2020
Vaktnatt
Bokning av vaktnatt genom egen inloggning kan göras efter kl. 14.00 den 1 januari 2021.

Tillfällig båtplats
Du kan ställa dig i kö för en tillfällig båtplats efter kl. 14.00 den 1 januari 2021, skicka e-post
till obk@oregrund.nu

Nytt låssystem
Vi har bytt låssystem. Nuvarande taggar kommer att bytas ut under våren.
Deposition 200kr. Du som ej erlagt 200 kr i deposition för din nuvarande tagg kommer att
faktureras mellanskillnaden i jan/feb tillsammans med medlemsavgift och båtplatsavgift.
Mer info om hur och när du kan hämta din nya tag kommer senare.

Kansliet
är beroende på Coronaepidemin fortfarande stängt för fysiska besök. Du når vår kanslist Anne Lie per telefon 0173-31160 eller e-post obk@oregrund.nu.
Föranmälda besök kan dock göras, kontakta kansliet.


 

 

 

 

Andres Haas
Webbredaktör