Påminnelser 2024

Vakttjänst
Bokningen öppnade den 6 jan. kl 14:00 under ”Öppet Hus” på kansliet. Om du inte hade möjlighet att besöka oss för bokningen då, kan du nu anmäla dig via BAS.
Läs i Ventilen nr 2/2023 sid 4, hur du skall göra – klicka  här»  för att läsa.
Bokningen avslutas den 15 mars 2024. Därefter bokar kansliet din vaktnatt.


Tillfällig båtplats 2024
Vill du anmäla dej till ”Tillfälliga båtplatskön”, så e-posta till ÖBK. Ange ”Tillfällig båtplats” i ämnesraden, samt namn och medlemsnummer i mailet.

Tom båtplats
Eftersom  behovet av bryggplatser är mycket stort, tolerera  vi inga sommar-tomma båtplatser i våra hamnar. Om du planerar att INTE utnyttja din båtplats i sommar, så meddela detta omgående till båtplatsansvariga Birgitta 070-5450262, eller via e-post.


Alla frågor om båtplatser besvaras av Birgitta 070-545 02 62.