Arbetsplikten

ARBETSPLIKTEN  2021
Klubben kommer i nuläget ej kalla till arbetsplikt och samla folk pga. rådande virusläge.
Vill man däremot anmäla sig för enklare jobb som man kan utföra själv så är man välkommen att kontakta Jan eller Daniel.

Följande arbeten är aktuella nu (27 sept. 2020):
1     Förstärkning av rostigt stöd för bryggdäcket vid bl.a. Båtmajan. Neddrivning av telestolpar    till fast stöd.
2.    Byte av balkar under bryggdäcket på samma ställe.
3.    Förstärkning av rostigt stöd för bryggdäcket vid brygga H.
4.    Åtgärder av samma anledningar som ovan vid sjösättningsrampen.
5.    Vassröjning generellt med lie vid lågvatten.
6.    Lastning av bastuveden i säckar. Ligger i en hög vid infart till varvet.
7.   
Städning av servicehuset. Det är en hel del smuts på väggar och tak vid ventilationens          luftintag resp. utsug.
8.    Justering/omläggning av betongplattor o betongtrappsteg vid servicehuset.
9.    Snygga till grillkåtan (Grillhuset vid flaggstången med klubbvimpeln, Katrinörarna.)

Anmäler er via e-post eller sms så kontaktar vi dej.

Jan Palm   070-2731540                            Daniel Jansson   070-6191590
janne_palm@hotmail.com                       daniel@tdenergiborr.se 

Om du vill sponsra maskinhallsbygget med egna medel kan bidrag sättas in på Swishkonto: 123-625 03 51. Märk insättningen med ”Sponsring”.