Arbetsplikten

ARBETSPLIKTEN  2018

Vi fortsätter med arbetsplikten som förra året.
En klickbar lista finns längre ner, med de olika arbeten som ska utföras som arbetsplikt.
Om du inte utfört någon arbetsplikt de senaste åren har du en möjlighet nu, att  frivilligt välja samt utföra dina arbetsplikttimmar. Vi kommer annars att kalla dig till att göra din arbetsplikt med moment som styrelsen valt ut för dig.

Under hösten 2017 har en del arbeten utförts beträffande maskinhallsbygget. Stort tack till de som hjälpte till.
Även under det här året behövs hjälp med maskinhallsbygget.
Om du vill sponsra bygget med egna medel kan bidrag sättas in på Swishkonto: 123-625 03 51. Märk insättningen med ”Sponsring”.

Kansliet 0173-31160 (Tis 10-12. Fre 10-15)

Björn Pettersson
070-3372362
Hallbyggnadsgruppen samt samordnare för arbetsplikt.

Arbetsplikt 2018-03-07