Sjösättning

Sjösättningsdagar 2020
De schemalagda sjösättningarna med vår kran är avslutade för i år. Om du nu behöver torr- eller sjösätta din båt, så kontakta varvsmästaren Hasse Juhlin tel. 070-5703677.

Ingen container på varvet vid vårrustningen
F o m i år måste alla ta hand om sitt eget avfall och ta med det till sin hemkommuns avfalls- återvinningsstationer- rätt sorterat.

__________________________________________________________________________________________________________